დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ენისა და საგნობრივი შინაარსის ინტეგრირებული სწავლება

ავტორები: დო კოილი, ფილიპ ჰუდი,დევიდ მარში

გამომცემლობა: კემბრიჯის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010
თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2015

გვერდების რაოდენობა: 182

მრავალფეროვნება და ტოლერანტობა

ავტორები: თეა ქამუშაძე, რუსუდან ჭუმბურიძე

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2019

გვერდების რაოდენობა: 163

რა არის CLIL ?

ავტორები: პეტერ მეჰისტო, დევიდ მარში, მარია ხესუს ფრიგოლსი

გამომცემლობა: Macmillan Education,2008

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2015

გვერდების რაოდენობა: 265

სკოლა და საზოგადოება

მეხუთე გამოცემა

ავტორები: უოლტერ ფეინბერგი, იონას ფ. სოლტისი

გამომცემლობა: Teachers College Press, 2009

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2012

გვერდების რაოდენობა: 277

ევროპის საბჭოს ენათა სწავლების ინსტრუმენტები

ავტორი: ფრენსის გულიე

გამომცემლობა: Council of Europe, 2007

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 124

ენობრივი განათლების ზოგადევროპული ინსტრუმენტი

ავტორი: ჰელმუტ იოჰანეს ვოლმერი

გამომცემლობა: Council of Europe, 2003

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 28

ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციები - შესწავლა, სწავლება, შეფასება-გზამკვლევი

ავტორები:  სოფი ბეილი, შონ დევიტი, მარი-ხოსე გრემო

გამომცემლობა: Council of Europe, 2003

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 224

მეორე ენაზე წერის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები

ავტორი: ქეთევან გოჩიტაშვილი

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2021

გვერდების რაოდენობა: 212

ბილინგვური განათლების შეფასების გზამკვლევი საბავშვო ბაღებისთვის

ავტორი: ნათია გორგაძე

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2020

გვერდების რაოდენობა: 48

ქართული ენის მართლწერისა და პუნქტუაციის საკითხები

ავტორი: ქეთევან გოჩიტაშვილი

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2014

გვერდების რაოდენობა: 170