დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

მეთოდური ლიტერატურა

მეორე ენაზე წერის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები

ავტორი: ქეთევან გოჩიტაშვილი

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2021

გვერდების რაოდენობა: 212

ბილინგვური განათლების შეფასების გზამკვლევი საბავშვო ბაღებისთვის

ავტორი: ნათია გორგაძე

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2020

გვერდების რაოდენობა: 48

ენის შეფასება და ტესტირება

ავტორები: კახა გაბუნია, მაია ინასარიძე, მზია წერეთელი

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2011

გვერდების რაოდენობა: 240

ინტერკულტურული განათლების პრაქტიკული სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის

ავტორები: შალვა ტაბატაძე, მაია ინასარიძე, ქეთევან ჩაჩხიანი, ჭაბუკი ქირია

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2010

გვერდების რაოდენობა: 206

ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში

ავტორები: კახა გაბუნია, ლალი ეზუგბაია, ჭაბუკი ქირია

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2010

გვერდების რაოდენობა: 198