დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

სკოლის მართვა

სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელობა

ავტორები: შალვა ტაბატაძე, ქეთევან ჩაჩხიანი

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2010

გვერდების რაოდენობა: 180