დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

  • წიგნი
  • გზამკვლევი
  • ანგარიში
  • რეფერატი
  • აკადემიური ესსე
  • სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომი
  • სამეცნიერო ჟურნალის სტატია

აკადემიური რედაქტირების ფასი: აკადემიური ტექსტიდან გამომდინარე,  კონკრეტული წინასწარი შეთანხმებით.

დაგვიკავშირდით