დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ინდივიდუალური ექაუნთი სტანდარტული ექაუნთია მართვის შესაბამისი პანელით. მომხმარებელი მარტივი პროცედურით რეგისტრირდება ვებგვერდზე და ქმნის საკუთარ ექაუნთს. ექაუნთის შექმნით მომხმარებელი იღებს შესაძლებლობას, მიიღოს ვებგვერდზე არსებული ყველა მომსახურება.

მომხმარებელს ვებგვერდის მეშვეობით შეუძლია:

  • სისტემის მეშვეობით, ონლაინ გამოაგზავნოს დასარედაქტირებელი დოკუმენტი და მიიღოს დარედაქტირებული მისთვის სასურველ (გონივრულ) ვადაში;
  • სისტემის მეშვეობით, ონლაინ გამოაგზავნოს სათარგმნი დოკუმენტი (ქართულ, ინგლისურ, გერმანულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ, რუსულ ენებზე)ი და მიიღოს ნათარგმნი ვერსია მისთვის სასურველ (გონივრულ) ვადაში;
  • შეიძინოს მისთვის სასურველი ელექტრონული წიგნები;
  • შეძენილი წიგნი ჩამოიტვირთება და ინახება მომხმარებლის ვირტუალურ ოთახში;
  • ჩაინიშნოს ონლაინკონსულტაცია აკადემიური ნაშრომის შესასრულებლად და გამოსაქვეყნებლად;
  • მოახდინოს ანგარიშსწორება ონლაინ და მიიღოს ელექტრონული ინვოისი;
  • ყველა ტიპის მომსახურების დოკუმენტები ინახება დახარისხებული სახით მომხმარებლის ოთახში.

 რეგისტრაციაზე გადასვლა