დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

რა არის CLIL ?

რა არის CLIL ?

ავტორები: პეტერ მეჰისტო, დევიდ მარში, მარია ხესუს ფრიგოლსი

გამომცემლობა: Macmillan Education,2008

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2015

გვერდების რაოდენობა: 265