დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ენობრივი განათლების ზოგადევროპული ინსტრუმენტი

ენობრივი განათლების ზოგადევროპული ინსტრუმენტი

ავტორი: ჰელმუტ იოჰანეს ვოლმერი

გამომცემლობა: Council of Europe, 2003

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 28