დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

უცხო ენების ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციები - შესწავლა, სწავლება, შეფასება; მაგალითების განხილვა

ავტორი:  ევროპის საბჭო

გამომცემლობა: Council of Europe, 2002

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 204

ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციები - შესწავლა, სწავლება, შეფასება

ავტორი:  ევროპის საბჭო

გამომცემლობა: Council of Europe, 2001

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 248

ბილინგვური განათლება- სამაგიდე წიგნი მასწავლებლებისთვის

ავტორები: ლარს ჰოლმსი,ილვა იევინა,ჰელლე პია ლაურსენი, არტის პაბრიკსი, ევია პაპულე,ბრიგიტა შილინა,ტომას ურძე,ჰოვარდ ვუდი

გამომცემლობა:  Augo ; LVAVP, 2001

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 66

ენის შეფასება და ტესტირება

ავტორები: კახა გაბუნია, მაია ინასარიძე, მზია წერეთელი

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2011

გვერდების რაოდენობა: 240

ინტერკულტურული განათლების პრაქტიკული სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის

ავტორები: შალვა ტაბატაძე, მაია ინასარიძე, ქეთევან ჩაჩხიანი, ჭაბუკი ქირია

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2010

გვერდების რაოდენობა: 206

სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელობა

ავტორები: შალვა ტაბატაძე, ქეთევან ჩაჩხიანი

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2010

გვერდების რაოდენობა: 180

ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში

ავტორები: კახა გაბუნია, ლალი ეზუგბაია, ჭაბუკი ქირია

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2010

გვერდების რაოდენობა: 198