დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

უცხო ენების ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციები - შესწავლა, სწავლება, შეფასება; მაგალითების განხილვა

უცხო ენების ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციები - შესწავლა, სწავლება, შეფასება; მაგალითების განხილვა

ავტორი:  ევროპის საბჭო

გამომცემლობა: Council of Europe, 2002

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 204