დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ბილინგვური განათლება- სამაგიდე წიგნი მასწავლებლებისთვის

ბილინგვური განათლება- სამაგიდე წიგნი მასწავლებლებისთვის

ავტორები: ლარს ჰოლმსი,ილვა იევინა,ჰელლე პია ლაურსენი, არტის პაბრიკსი, ევია პაპულე,ბრიგიტა შილინა,ტომას ურძე,ჰოვარდ ვუდი

გამომცემლობა:  Augo ;  LVAVP, 2001

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 66