დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (საკითხავი ტექსტები)

ავტორები: ნათია გორგაძე, ელენე ჯაჯანიძე, თამარ ანთაძე, ანა თოდუა

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2014

გვერდების რაოდენობა: 300

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (მოსასმენი ტექსტები)

ავტორები: ნათია გორგაძე, ელენე ჯაჯანიძე, თამარ ანთაძე, ანა თოდუა

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2014

გვერდების რაოდენობა: 136

ქართული, როგორც მეორე ენა-ფუნქციური  წერა

ავტორი: გიული შაბაშვილი

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2014

გვერდების რაოდენობა: 84

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (კითხვა, წერა)

ავტორები: კახა გაბუნია, შალვა ტაბატაძე, ნათია გორგაძე, ელენე ჯაჯანიძე

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2012

გვერდების რაოდენობა: 224

ენები და ენათა მრავალფეროვნება: მრავალენოვნება- ცხოვრების წესი ევროპაში

ავტორი: ჟან-კლოდ ბეკო

გამომცემლობა: Council of Europe, 2003

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 40

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (ლაპარაკი, მოსმენა)

ავტორი: კახა გაბუნია

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2012

გვერდების რაოდენობა: 91

მიდამო (სიტუაციები და გრამატიკა  კომუნიკაციისთვის)

ავტორი: ნინო შარაშენიძე

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2011

გვერდების რაოდენობა: 250

ბილინგვური განათლება -ძირითადი სტრატეგიული  ამოცანები

ავტორი: პადრაიგ ო რიაგენი, ჯორჯ ლიუდი
გამომცემლობა: Council of Europe, 2003
თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008
გვერდების რაოდენობა: 80

ენობრივი კომპეტენციების ევროპული სტანდარტები-წინასწარი კვლევა

ავტორი: ვოლდემარ მარტინიუკი

გამომცემლობა: Council of Europe, 2003

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 28

მრავალეროვანი განათლება ევროპაში

ავტორი: ევროპის საბჭო

გამომცემლობა: Council of Europe, 2003

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 32