დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ბილინგვური განათლება -ძირითადი სტრატეგიული ამოცანები

ბილინგვური განათლება -ძირითადი სტრატეგიული  ამოცანები

ავტორი: პადრაიგ ო რიაგენი, ჯორჯ ლიუდი

გამომცემლობა: Council of Europe, 2003

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 80