დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ქართული, როგორც მეორე ენა-ფუნქციური წერა

ქართული, როგორც მეორე ენა-ფუნქციური  წერა

ავტორი:  გიული შაბაშვილი

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2014

გვერდების რაოდენობა: 84