დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (საკითხავი ტექსტები)

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (საკითხავი ტექსტები)

ავტორები: ნათია გორგაძე, ელენე ჯაჯანიძე, თამარ ანთაძე, ანა თოდუა

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2014

გვერდების რაოდენობა: 300