დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ქართული ენის მართლწერისა და პუნქტუაციის საკითხები

ქართული ენის მართლწერისა და პუნქტუაციის საკითხები

ავტორი: ქეთევან გოჩიტაშვილი

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2014

გვერდების რაოდენობა: 170