დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

მრავალფეროვნება და ტოლერანტობა

მრავალფეროვნება და ტოლერანტობა

ავტორები: თეა ქამუშაძე, რუსუდან ჭუმბურიძე

გამომცემელი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2019

გვერდების რაოდენობა: 163