დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ევროპის საბჭოს ენათა სწავლების ინსტრუმენტები

ევროპის საბჭოს ენათა სწავლების ინსტრუმენტები

ავტორი: ფრენსის გულიე

გამომცემლობა: Council of Europe, 2007

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 124