დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

თარგმანები

ენისა და საგნობრივი შინაარსის ინტეგრირებული სწავლება

ავტორები: დო კოილი, ფილიპ ჰუდი,დევიდ მარში

გამომცემლობა: კემბრიჯის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010
თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2015

გვერდების რაოდენობა: 182

რა არის CLIL ?

ავტორები: პეტერ მეჰისტო, დევიდ მარში, მარია ხესუს ფრიგოლსი

გამომცემლობა: Macmillan Education,2008

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2015

გვერდების რაოდენობა: 265

სკოლა და საზოგადოება

მეხუთე გამოცემა

ავტორები: უოლტერ ფეინბერგი, იონას ფ. სოლტისი

გამომცემლობა: Teachers College Press, 2009

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2012

გვერდების რაოდენობა: 277

ევროპის საბჭოს ენათა სწავლების ინსტრუმენტები

ავტორი: ფრენსის გულიე

გამომცემლობა: Council of Europe, 2007

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 124

ენობრივი განათლების ზოგადევროპული ინსტრუმენტი

ავტორი: ჰელმუტ იოჰანეს ვოლმერი

გამომცემლობა: Council of Europe, 2003

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 28

ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციები - შესწავლა, სწავლება, შეფასება-გზამკვლევი

ავტორები:  სოფი ბეილი, შონ დევიტი, მარი-ხოსე გრემო

გამომცემლობა: Council of Europe, 2003

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 224

ენები და ენათა მრავალფეროვნება: მრავალენოვნება- ცხოვრების წესი ევროპაში

ავტორი: ჟან-კლოდ ბეკო

გამომცემლობა: Council of Europe, 2003

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 40

ბილინგვური განათლება -ძირითადი სტრატეგიული  ამოცანები

ავტორი: პადრაიგ ო რიაგენი, ჯორჯ ლიუდი
გამომცემლობა: Council of Europe, 2003
თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008
გვერდების რაოდენობა: 80

ენობრივი კომპეტენციების ევროპული სტანდარტები-წინასწარი კვლევა

ავტორი: ვოლდემარ მარტინიუკი

გამომცემლობა: Council of Europe, 2003

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 28

მრავალეროვანი განათლება ევროპაში

ავტორი: ევროპის საბჭო

გამომცემლობა: Council of Europe, 2003

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 32