დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

თარგმანები

უცხო ენების ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციები - შესწავლა, სწავლება, შეფასება; მაგალითების განხილვა

ავტორი:  ევროპის საბჭო

გამომცემლობა: Council of Europe, 2002

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 204

ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციები - შესწავლა, სწავლება, შეფასება

ავტორი:  ევროპის საბჭო

გამომცემლობა: Council of Europe, 2001

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 248

ბილინგვური განათლება- სამაგიდე წიგნი მასწავლებლებისთვის

ავტორები: ლარს ჰოლმსი,ილვა იევინა,ჰელლე პია ლაურსენი, არტის პაბრიკსი, ევია პაპულე,ბრიგიტა შილინა,ტომას ურძე,ჰოვარდ ვუდი

გამომცემლობა:  Augo ; LVAVP, 2001

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2008

გვერდების რაოდენობა: 66