დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

ბილინგვური განათლებისა და ბილინგვიზმის საფუძვლები

 ბილინგვური განათლებისა და ბილინგვიზმის საფუძვლები

მეოთხე გამოცემა

ავტორი:  კოლინ  ბეიკერი

გამომცემლობა: Multilingual Matters, 2006

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2010

გვერდების რაოდენობა: 466