დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

შესავალი წიგნიერების შეფასებასა და სწავლებაში

შესავალი წიგნიერების შეფასებასა და სწავლებაში

მერვე გამოცემა

ავტორი: თომას ჯ.გუნინგი

გამომცემლობა: Pearson, 2012

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2016

გვერდების რაოდენობა: 690