დოკუმენტების თარგმნის, პროფესიონალური რედაქტირებისა და კორექტირების სერვისები

წიგნიერების დიაგნოსტიკური შეფასება და სწავლების სტრატეგიები

წიგნიერების დიაგნოსტიკური შეფასება და სწავლების სტრატეგიები

ავტორი: სტეფანი ლ. მაკანდრეუსი

გამომცემლობა: International Reading Association,2008

თარგმანი: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, 2017

გვერდების რაოდენობა: 296